Conferences
  • P. Łupkowski, Zagadnienie bezpieczeństwa systemów CAPTCHA opartych na problemie OCR na przykładzie CAPTCHA portalu wp.pl (in Polish), 5 Poznańskie Forum Kognitywistyczne, 5-6 grudnia 2009, Poznań
  • Paweł Łupkowski, The question of OCR-based CAPTCHAs safety, International Conference on Image Processing and Communications, University of Technology and Life Sciences in Bydgoszcz, Poland from 16 to 18 September 2009.
  • [in Polish] Paweł Łupkowski, Mariusz Urbański, Systemy CAPTCHA — automatyczna autoryzacja użytkownika, Pojęcia - Myślenie - Informacja, Poznań, 9 maja 2009. prezentacja
  • [in Polish] Łupkowski, P. Od testu Turinga do systemów CAPTCHA. O praktycznym wykorzystaniu idei testu Turinga, Kulturotwórcza funkcja gier — XXI wiek – wiekiem gier? Przydatność gier w poznawaniu i kształtowaniu zjawisk społecznych, Poznań 22 – 23 listopada 2008.
  • Paweł Łupkowski, Mariusz Urbański, SemCAPTCHA — user-friendly alternative for OCR-based CAPTCHA systems, IMCSIT/Computational Linguistics - Applications (CLA'08), Wisła, Poland, October 20-22, 2008.
  • Paweł Łupkowski, Mariusz Urbański, SemCAPTCHA. Telling Computers and Humans Apart by Means of Linguistic Competence and Positive Semantic Priming, 9th International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing, Zakopane, June 22-26, 2008.
  • [in Polish] Paweł Łupkowski, Human Interactive Proofs (HIP) — o pewnych praktycznych zastosowaniach idei testu Turinga, Poznańskie Forum Kognitywistyczne 2006, Poznań, 28 kwietnia 2006
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License